Olika räntetyper


Det finns otroligt många olika typer av lån och också därför otroligt många typer av räntor att hålla reda på. Dessa kan skilja sig en del åt och därför är det viktigt att veta vad de innebär. Du har säkert hört talas om många av dem – reporänta, rörlig ränta och effektiv ränta, men vad betyder de egentligen?

Rörlig ränta
En rörlig ränta kan, precis som den låter, röra sig upp och ner under löptiden. Detta är en vanlig form av ränta när du tar ett privatlån. Det är ett bra alternativ om du förutspår att räntan kommer hålla sig låg under gällande period.

Fast/bunden ränta
Motsatsen till rörlig ränta och innebär alltså att räntan är oföränderlig. Räntan är fast under den valda perioden och är ett bra alternativ om du tror att räntan kommer att stiga och vill vara säker på vad du kommer behöva betala. Du kan binda din ränta i x antal år och detta förhandlar du tillsammans med din bank.

Dröjsmålsränta
Den här typen av ränta börjar gälla vid ett låns förfallodag. Det är alltså en ränta du måste betala om du inte haft möjlighet att betala av lånet i tid. En typ av straffränta skulle man kunna kalla det som i de flesta fall är väldigt hög.

Reporänta
Riksbanken går efter en räntesats när de lånar ut pengar till bankerna och den kallas för reporänta. Beroende på om denna styrränta är hög eller låg blir det dyrare eller billigare för bankerna att låna pengar, vilket i sin tur avspeglar sig i den räntesats som bankerna tar när de lånar ut sina pengar till dig som kund.

Effektiv ränta
Effektiv ränta är en term man ofta talar om när man diskuterar lån, speciellt när det kommer till snabblån. ( Läsa mer om snabblån på Enklasnabbån.se ). Det är ett typ av mått som visar årsräntan samt alla övriga avgifter som rör lånet och är vanligt att använda sig av när det kommer till privatlån. Den effektiva räntan anger alltså den totala kreditkostnaden, det man faktiskt betalar för att ta ett lån.

Nominell ränta
Det här är den räntesats som visar vad du ska betala för ett lån under ett år. 5 % i nominell ränta på ett lån på 20 000 kronor innebär att du betalar 1 000 kronor i ränta under ett år.

Inlåningsränta
När man har ett sparkonto hos en bank får man ut en avkastning på de pengar man har placerade. Banken betalar alltså ut en ränta för att du ska ha dina pengar hos just dem.