Nya amorteringskrav


Det kan bli så att vi i Sverige får nya amorteringskrav under 2015. Den 11 november 2014 så kom Finansinspektionen med ett förslag om nya amorteringskrav och dessa kommer man att definiera mer i detalj för att sedan skicka ut på remiss. Om kraven blir godkända så kommer de som tar lån under 2015 eventuellt att mötas av lite nya regler som kan påverka saker som prisökningstakt på bostäder.

Vad innebär de nya amorteringskraven?
Förslaget från Finansinspektionen går ut på att den som tar ett bolån ska amortera ner detta till 50 % av värdet på bostaden. Man tänker sig att detta sker i två olika steg. I det första steget så ska man amortera ner 2 % varje år tills man når en belåningsgrad på 70 %. Nästa steg blir att man amorterar minst 1 % tills man når en belåningsgrad på 50 %.

Förslaget gäller nya lån
Den som redan har ett bolån behöver inte nödvändigtvis oroa sig för att eventuella nya amorteringskrav kommer att påverka detta. Finansinspektionen har gjort klart att de nya kraven kommer att gälla för nya lån. Man kommer alltså inte att gå in och ändra i avtal som redan har slutits. Men, om man har amorterat ner till 70 % så är det i nuläget så att man här kan sluta amortera, men med de nya kraven så måste man alltså fortsätta att amortera tills man når 50 %, så de nya kraven kan komma att innebära förändringar för vissa då det kanske är så att man vill ändra villkor för det lån som man redan har.

Förslaget har fått kritik
Det nya förslaget från Finansinspektionen har fått en hel del kritik från ekonomer som ser brister i det då man menar att man inte kan låta köpeskillingen ligga till grund för amorteringskrav. Med det nya förslaget så tar man inte hänsyn till en eventuell prisökning som kan ske efter det att ett köp är avklarat. Det här betyder i praktiken att många som har tagit lån då tvingas amortera ner skulder en bra bit under 50 % av det aktuella marknadsvärdet. Dessutom så kan det här göra det svårt att ta med sig ett lån då man flyttar från en bostad till en annan.
Om ekonomernas kritik kommer att påverka de nya amorteringskrav som till sist träder i kraft återstår bara att se…