Förskottslön


Det råder viss förvirring omkring det där med att få ut lön i förskott. En del tror att en förskottslön är pengar som man har tjänat in som man kan be om att få ut lite tidigare, innan ordinarie utbetalning av lön, men det här stämmer inte. Rent tekniskt så innebär förskottslönen ett slags lån från arbetsgivaren. Man får helt enkelt ut pengar för arbete som man ännu inte har utfört. Det här kan vara till stor hjälp om man har hamnat i en knivig situation men det är givetvis inte något som man ska ta alltför lättvindigt på.

När ska man be om förskott?
Det man ska komma ihåg är att det inte är särskilt smickrande att be om förskott på lönen. Det här signalerar ju att man har någon form av problem. Om man har varit anställd länge på ett företag så är det klart att man känner sig tryggare och då kanske inte förskottslön är en så stor sak att begära, men om man är nyanställd, provanställd, eller kanske till och med jobbar extra så är det inte så smart att be om pengar som man inte redan har tjänat ihop. Arbetsgivaren kan ju få uppfattningen av att man inte har ordning på sin tillvaro och det är något som kan äventyra den fortsatta anställningen.

Samtidigt så finns det ju situationer som man själv inte rår över och när dessa inträffar så är det klart att en förskottslön inte behöver vara något pinsamt eller nedsättande. Om man bara förklarar sakligt vad som händer så kan chefen förstå det hela och se till att ordna med pengarna. Det är dock viktigt att förstå att det här inte är något som man kan göra hur ofta som helst. Förskottslönen bör ses som en nödlösning som man bara använder sig av då det verkligen inte finns några andra alternativ samma sak gäller för snabblån.

Kan du få tidig lön?
De flesta företag ska kunna ordna med lön i förskott men det hela beror förstås på företagets ekonomi och den struktur man har för löner och utbetalningar. Det bästa är att tänka igenom saken några varv till innan man ber om denna hjälp och sedan så får man helt enkelt se om detta är en möjlighet via den anställning som man har.